Städ- och fixarkväll Videlunds Byagård

 Torsdag den 9 juni 2011 kl. 18.00 (kom tidigare om det passar Dig bättre)

Nu samlas vi, ung som gammal, för att vårda och ta hand om våra gemensamma ägodelar!Var och en gör efter sin förmåga, när det gäller arbetsinsats.

Vi träffas för att:              

                                            Städa inne i Byagården och Bagarstugan

                                            Städa utomhus.

                                            Snygga till runt slakthuset

                                            Snygga till vid tjärdalen

                                            Stapla ved.

                                            Småreparationer inne i Byagården mm, mm

Ta med Dig gott humör och lämplig utrustning!

 Väl mött!

Styrelsen