Årsmötet 2015-02-22

I god och debattglad anda genomfördes årsmötet.
Ekonomin är god.
Verksamhetsplanen blev antagen och fokus är två återkommande aktiviteterna Skotersouvas och Sommarpizza.
Tomas Gustavsson blev omvald till ordförande.
Årsmötesprotokollet finns hos ordförande eller sekreterare