Årsmöte 2016-02-21

Videlunds Byagårdförening genomförde igår 21/2-16 årsmöte under trevliga former.
Kloka beslut fattades! Om ca 14 dagar finns protokollet inkl verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget hos ordförande och sekreterare.
Vår duktiga styrelsen har under 2015 genomfört fina evenemang och arbetat med inkomstbringande aktiviteter kopplat till skog!

Årsmöte 2016-02-21

Tomas Gustavsson blev omvald som ordförande.
Under 2016 skall föreningen genomföra Skotersouvasen, Sommarfest och Adventfest,
Diverse underhållsarbete av Byagård och Bagarstuga skall utföras.
När styrelsen kallar kommer vi alla och deltar med lust och glädje i förekommande arbetsuppgifter.